Skip to content

Flower of Life Opstelling

De Flower of Life is een eeuwenoud symbool. Het staat voor universele wijsheid en wordt gezien als uitermate krachtig en heilig.

De onderlinge verbondenheid van de bloemvorm geeft weer hoe alles in het universum met elkaar verbonden is. Zoals je ook als mens in verbinding bent met een veel groter geheel. Met leven en dood, aards en niet aards. De cirkels hebben geen einde. Ze vertegenwoordigen het concept van eeuwigheid en oneindigheid.

De Flower of Life is een krachtig symbool, dat de energie in zich draagt van balans, harmonie, kennis, wijsheid en vernieuwing. Het symboliseert de bloei van het leven.

Door in de opstelling de kracht van de Levensbloem te gebruiken, helpt dit je verbinding met je gevoel en met het krachtveld waarmee je ook zelf in verbinding bent, te versterken.

De Flower of Life opstelling

De Flower of Life opstelling maakt inzichtelijk wat zich binnen jouw bewustzijnsveld afspeelt. Je bewustzijnsveld omvat de eerste zichtbare cirkels om jou heen, en de vele diepere lagen daaromheen. Alles staat met elkaar in verbinding.

Het systemisch gedachtegoed van een opstelling is dat alles, mensen, dingen, fenomenen, zich tot elkaar verhouden. Het is erg effectief om inzichten te krijgen in jouw patronen en om erachter te komen welke dynamieken daarbij komen kijken.
Systemisch werken is geschikt om de onderstroom zichtbaar te krijgen en tegelijkertijd al veel in beweging te zetten, waardoor patronen kunnen worden doorbroken.

Er zijn verschillende opstellingsvormen. Bij de Flower of Life opstelling gaan we in beeld brengen wat de dynamiek is tussen jou en de vele elementen binnen jouw bewustzijnsveld.

Wat levert het op?

De Flower of Life Opstelling is een intensieve opstelling waarin we vele facetten in jouw leven in een nieuwe balans brengen.
Je krijgt inzicht in de onzichtbare dynamiek. Je zal gaan ervaren hoe het is om je eigen plek in te nemen. Dit werkt zowel bewust en fysiek door, als ook op onderbewuste lagen.
Door binnen het systeem harmonie en balans te herstellen of verbeteren, zal heling op vele lagen plaatsvinden. Het werkt verhelderend en helend.

De opstelling zet veel in beweging binnen jouw energetische veld, jouw systeem, maar ook op diepere lagen die hiermee verbonden zijn. Je zal meer balans voelen en vaker een gevoel van innerlijke rust ervaren, en de vrijheid te handelen vanuit rust en een diep innerlijk vertrouwen. Je zal inzichten krijgen om vanuit een andere kijk te verbinden.

Neem contact op voor een gratis vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Een opstelling is een ervaring op gevoelsniveau en maakt de onderstroom van jouw bewustzijnsveld zichtbaar.

Welke elementen worden meegenomen in de Flower of Life opstelling?

Als mens ben je een enkelvoudig systeem, en behoor je tot meervoudige systemen zoals je gezin, je familie, je voorouders, vrienden, vriendinnen, organisaties, teams en het totale groter geheel!
Dit zijn allemaal elementen die verbonden zijn aan jouw systeem, je bewustzijnsveld.

Ons systeem omvat een zielengeheugen en een familiegeheugen waarin alle ervaringen opgeslagen liggen. Om balans te brengen binnen deze systemen en de daaraan verbonden geheugens, is de Flower of Life opstelling bijzonder waardevol.

We gaan kijken hoe jij je verhoudt tot je familiesysteem, en de opgestelde elementen zoals gevoelservaringen, gebeurtenissen en patronen. We kijken naar de onderstroom die in het dagelijks leven vaak minder zichtbaar is dan de bovenstroom waaraan ons denken en voelen vaak een invulling wil geven.

Wat heel bijzonder is in de Flower of Life opstelling is het opstellen van gevoelservaringen.
De opbrengst of uitkomst hiervan kan erg verrassend zijn. En de inzichten maken dat je meteen een beweging maakt binnen je eigen zielsbewustzijn.

Wil je meer lezen over de verschillende systemen en elementen? Lees het blog Flower of Life Opstelling – Diepgang in systemen en elementen

Neem jij je eigen plek in?

Veelal gebeurt het in je leven dat je niet meer op de juiste plek binnen jouw systeem staat. Door hier systemisch naar te kijken, krijg je inzicht in het bewustzijnsveld waarin alles met elkaar verbonden is en dat effect heeft op het heden, verleden en de toekomst.

Systemisch werken geeft diepgaande inzichten in hoe jij je verhoudt tot jouw plek binnen het groter geheel.

Wanneer er een disbalans ontstaat binnen je bewustzijnsveld, worden doelen niet, of zeer moeizaam, bereikt en ontwikkelen zich patronen.

Veel fenomenen/patronen zijn geen persoonlijk fenomeen, al voelt dit vaak wel zo. Door hierin balans te brengen, ontstaat er ruimte in jouw systeem om een beweging voorwaarts te maken en om je eigen plek in te nemen.

Door je plek binnen een bepaald systeem te onderzoeken, kun je zien waar je belemmeringen zitten. Hoe het komt dat je steeds vervalt in gedrag dat je tegenhoudt in je groei en ontwikkeling. Waarom je bepaalde emoties ervaart die je niet altijd kunt verklaren.

Diepgaande problemen herhalen zich vaak tot ze doorleefd zijn, of erkend. Daarom is erkenning binnen een systeem van groot belang. Zodat ieder zijn eigen plek in kan nemen. En er een dynamisch geheel kan ontstaan. Want als iedereen zijn eigen plek inneemt, hoef je niet voor elkaar te dragen.

We werken ernaar toe dat jij de juiste positie binnen het systeem inneemt. De positie die jou toebehoort. Hierdoor zal je meer innerlijke rust en vrijheid gaan ervaren. Zo hoef je geen ballast meer voor een ander te dragen, of te balanceren binnen het systeem. Je zal vanuit een andere kijk kunnen verbinden.

Hoe gaan we aan de slag?

De Flower of Life opstelling begint met het in beeld brengen van wat het evenwicht zou kunnen verstoren in jouw systeem, in jouw bewustzijnsveld.

We gaan eerst in beeld brengen wat je intenties zijn. Wat zijn jouw wensen en verlangens en waar loop je tegenaan? Wat wil je graag veranderd zien in je leven? Wat zijn veel terugkerende patronen? Met wie ben jij allemaal verbonden? Zijn er grote gebeurtenissen in jouw familie van herkomst?

Zo krijgen we een beeld van welke elementen een rol spelen binnen jouw systeem. Welke belangrijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden die wellicht een doorwerking kunnen hebben op jou.

Nu we de vele facetten in jouw leven in beeld hebben gebracht, gaan we al deze elementen een plek laten innemen in de krachtige energie van de Flower of Life. Zo zie je als het ware jouw bewustzijnsveld verkleind voor je.

Met de Flower of Life opstelling kijken we vanuit een heel breed perspectief naar jouw bewustzijnsveld. We gaan kijken hoe jij je verhoudt tot al je elementen, je familiesystemen, gevoelservaringen, patronen en gebeurtenissen.

Tijdens de opstelling ontstaat een groot geheel aan lijnen, energie en facetten die allemaal met elkaar in verbinding staan.

Dynamiek

We gaan kijken welke dynamiek zich afspeelt binnen dit veld. Wat wil de dynamiek jou vertellen? Wat wil gezien en erkend worden? Hoe verhoud jij je tot alle ingezette personen, elementen en gevoelservaringen? Waar is ordening nodig? Is wat jij voelt en ervaart wel de essentie van het probleem dat je ervaart? Wat willen de elementen jou vertellen?

Hoe verhoud jij je tot je familiesystemen? Wat draag jij, vaak onderbewust, van hen? Ben je aan het balanceren om het systeem in balans te houden? Welke beweging kan er gemaakt worden om balans te brengen?

Je innerlijke bewustzijn vergroot zich door de vele inzichten die je krijgt.

Bewustwording tijdens de opstelling en erkenning is de eerste stap naar verandering en geeft jou de mogelijkheid je patronen te doorbreken.

Aan het einde van de opstelling is een vernieuwde balans voelbaar, je ervaart helderheid en kalmte, je voelt de sereniteit. Dit geeft jou de opening om je wensen en verlangens vorm te geven, en te laten stromen. En je leven vanuit jouw unieke energie te beleven.

Prijs en duur van de opstelling

De duur van de sessie kan variëren. Omdat het fijn is om aan jouw opstelling en vraagstuk vanuit alle ruimte, rust en verbinding te kunnen werken, reserveer ik vier uur voor deze intense Flower of Life opstelling. Zo hebben we alle tijd.

Voor kleinere systemische inzichten adviseer ik je om een Soul Counseling gesprek te plannen.

Investering voor de Flower of Life Opstelling 

€ 320,-

×