Familie van herkomst, weerstand of innerlijke rust?

Je bent altijd onlosmakelijk verbonden met je familie van herkomst

Een onderdeel van de Flower of Life Opstelling is balans brengen in je familie van herkomst.

Tijdens het Soul Flow Traject, waar de Flower of Life Opstelling een onderdeel van is, vroeg ik aan mijn klant of ze bij de volgende afspraak de opstelling wilde ondergaan, of een Soul Counseling gesprek wilde hebben. Zij voelde weerstand om de opstelling te gaan doen. Ze gaf aan dat ze niet wist of ze wel verandering wilde tussen haar en haar familie, en dat ze het eigenlijk liever zo wilde laten. Ze wilde niet meer met ze in verbinding komen, en zoals het nu ging kon ze er goed mee omgaan. Ik gaf haar uitleg over het systeem van herkomst; je familie waar je altijd mee verbonden bent, ook al wil je dit niet. En dat als iedereen zijn eigen plek inneemt, je ook niet voor elkaar hoeft te dragen. Dat dít juist is wat we doen binnen een opstelling: teruggeven wat je voor de ander gedragen hebt. Omdat het niet bij jou hoort. Zodat jij de juiste positie binnen het systeem inneemt. Niet op de plek van bijvoorbeeld een ouder, maar op de plek van het kind. Je bent onlosmakelijk verbonden met je familie van herkomst. Erkenning binnen dit systeem is van groot belang.

Hiermee had ik haar interesse gewekt. Ik vulde nog aan dat het haar juist rust zou kunnen geven wanneer ze niet meer de ballast van een ander, of zelfs van voorouders zou hoeven dragen. Dat wanneer er balans zou komen binnen haar systeem, zij juist meer balans en innerlijke rust zou gaan ervaren. En dat ze hierdoor niet méér in verbinding hoefde te komen met haar familie, maar hier altijd zelf de keuze in zou hebben. Er zou alleen een liefdevollere balans kunnen ontstaan. Ik liet het open, en ze zou erover nadenken. Uiteindelijk koos ze ervoor om er toch voor te gaan.

Ze heeft de sessie als heel intensief ervaren, en als heel waardevol. Ze gaf een paar weken later aan dat ze meer rust voelde in zichzelf. En dat ze een andere kijk op haar familie heeft gekregen. Ze kan ze nu meer vanuit een liefdevolle rust bekijken, en heeft niet meer het gevoel om ze te moeten bijvallen, of een mening te moeten geven over iets waarop zij een andere kijk heeft. Ze ervaart het meer op afstand, en wordt niet meer zo in haar gevoel geraakt.

#FlowerOfLifeopstelling #Opstellingen #FamilieOpstellingen #BlissfulSoul