Familie van herkomst, weerstand of innerlijke rust?

Je bent altijd onlosmakelijk verbonden met je familie van herkomst

Een onderdeel van de Flower of Life Opstelling is balans brengen in je familie van herkomst.

Tijdens het Soul Flow Traject, waar de Flower of Life Opstelling een onderdeel van is, vroeg ik aan mijn klant of ze bij de volgende afspraak de opstelling wilde ondergaan, of een Soul Counseling gesprek wilde hebben. Zij voelde weerstand om de opstelling te gaan doen. Ze gaf aan dat ze niet wist of ze wel verandering wilde tussen haar en haar familie, en dat ze het eigenlijk liever zo wilde laten. Ze wilde niet meer met ze in verbinding komen, en zoals het nu ging kon ze er goed mee omgaan. Ik gaf haar uitleg over het systeem van herkomst; je familie waar je altijd mee verbonden bent, ook al wil je dit niet. En dat als iedereen zijn eigen plek inneemt, je ook niet voor elkaar hoeft te dragen. Dat dít juist is wat we doen binnen een opstelling: teruggeven wat je voor de ander gedragen hebt. Omdat het niet bij jou hoort. Zodat jij de juiste positie binnen het systeem inneemt. Niet op de plek van bijvoorbeeld een ouder, maar op de plek van het kind. Je bent onlosmakelijk verbonden met je familie van herkomst. Erkenning binnen dit systeem is van groot belang.

Hiermee had ik haar interesse gewekt. Ik vulde nog aan dat het haar juist rust zou kunnen geven wanneer ze niet meer de ballast van een ander, of zelfs van voorouders zou hoeven dragen. Dat wanneer er balans zou komen binnen haar systeem, zij juist meer balans en innerlijke rust zou gaan ervaren. En dat ze hierdoor niet méér in verbinding hoefde te komen met haar familie, maar hier altijd zelf de keuze in zou hebben. Er zou alleen een liefdevollere balans kunnen ontstaan. Ik liet het open, en ze zou erover nadenken. Uiteindelijk koos ze ervoor om er toch voor te gaan.

Ze heeft de sessie als heel intensief ervaren, en als heel waardevol. Ze gaf een paar weken later aan dat ze meer rust voelde in zichzelf. En dat ze een andere kijk op haar familie heeft gekregen. Ze kan ze nu meer vanuit een liefdevolle rust bekijken, en heeft niet meer het gevoel om ze te moeten bijvallen, of een mening te moeten geven over iets waarop zij een andere kijk heeft. Ze ervaart het meer op afstand, en wordt niet meer zo in haar gevoel geraakt.

#FlowerOfLifeopstelling #Opstellingen #FamilieOpstellingen #BlissfulSoul

Diepgang in systemen en elementen

Het familiesysteem – het familiegeheugen

Je bent altijd verbonden met je familiesysteem, je familie van herkomst. Hierin liggen allemaal gebeurtenissen, levenservaringen, pijn en leed opgeslagen.
Door je familie van herkomst een plek te geven binnen de opstelling, krijg je inzichten in de dynamiek die zich hierin afspeelt en hoe de familieleden zich tot jou verhouden.
De dynamiek binnen het familiesysteem kan invloed hebben op persoonlijk vlak, maar kan ook doorwerken in patronen met betrekking tot jouw liefdesrelaties, gezin, vriendschappen, werk, gezondheid en financiën.

Door allerlei gebeurtenissen kan er disbalans ontstaan binnen een familiesysteem.

Het familiesysteem is een systeem dat zich over meerder generaties uitstrekt. De leden hiervan kunnen onbewust in het lot van anderen verstrikt raken. Een onbewuste identificatie kan je beperken in je eigen leven.

Onder je voorouders kan je je aardse stamboomfamilie zien, maar ook iedereen die op zielsniveau met jou verbonden is en niet noodzakelijkerwijs op biologisch niveau.
Door ook je voorouderlijke lagen op te stellen, kan je jezelf bevrijden van terugkerende patronen, belemmerende overtuigingen en gevoelens van zwaarte op diverse lagen die zijn ontstaan in dit leven, in een leven ver terug in de tijd, of die via aangeboren karaktertrekken en leefomstandigheden zijn doorgegeven.

Gevoelservaringen en gebeurtenissen.

Wat heel bijzonder is in de Flower of Life opstelling is het opstellen van gevoelservaringen.
De opbrengst of uitkomst hiervan kan erg verrassend zijn. De verkregen inzichten zorgen ervoor dat je meteen een beweging maakt binnen je eigen zielsbewustzijn.

Je kan gevoelservaringen opstellen zoals onzekerheid, piekeren, faalangst, liefde, angst, boosheid, twijfelen, depressie, blijheid, dit met een bepaalde intentie. We stellen ze op in de energie zoals jij ze ervaart, en kijken hoe deze elementen zich tot jou verhouden.

Zijn de gevoelservaringen die jij ervaart nog wel helpend? Of hou je ze vanuit onderbewuste reactiepatronen vast? Wat leveren ze jou op?
Door hier inzichten in te krijgen kan je ze vanuit een ander licht bekijken, en er een andere lading aan geven. Wellicht een veel lichtere of bevrijdende lading. Je kan ze op deze manier re-labelen.

Ook kan je elementen inbrengen zoals een ziekte, heftige gebeurtenissen, en onderwerpen die jou heel erg bezig houden.

Patronen en gebeurtenissen

Patronen kunnen zich op allerlei manieren verweven in je systeem. Ze kunnen zijn ontstaan in jouw eigen zielsbewustzijn, maar ze kunnen ook verbonden zijn aan het familiegeheugen.

Iedereen heeft patronen. Veel patronen zijn helpend en sommige patronen kunnen je heel erg belemmeren.

Patronen zijn vaak verbonden aan gebeurtenissen. Ze ontstaan wanneer er balans gezocht wordt binnen een systeem. Wanneer het probleem of de gebeurtenis niet erkend of doorvoeld wordt, ontstaan er vaak terugkerende problemen, of patronen, die jou een belemmerend gevoel kunnen geven.

Bewustwording tijdens de opstelling en erkenning is de eerste stap naar verandering en geeft jou de mogelijkheid je patronen te doorbreken.

Het enkelvoudige systeem – je zielengeheugen

Het zielengeheugen is de basis van je zielenwezen. Gevoelservaringen, patronen en gebeurtenissen van al je levens liggen hierin opgeslagen. Het is nauw verbonden met alle andere systemen waar jij deel van uitmaakt.

Binnen een systeem wordt altijd gezocht naar evenwicht.

Door je plek binnen een bepaald systeem te onderzoeken, kun je zien waar je belemmeringen zitten. Hoe het komt dat je steeds vervalt in gedrag dat je tegenhoudt in je groei en ontwikkeling. Waarom je bepaalde emoties ervaart die je niet altijd kunt verklaren.

De oorzaken van de problemen die mensen in dit leven hebben, komen vaak voort uit overtuigingen, levenshoudingen en gedragspatronen die iemand in zijn of haar huidige leven heeft overgeërfd van voorouders, of energetisch meedraagt vanuit voorgaande levens van zijn of haar ziel.

Bij een systeem waarin iedereen in balans is, ervaart ieder een fijne flow. Binnen een gezond systeem verhoudt iedereen zich vanaf de juiste plek tot elkaar. Zo staan vader en moeder op hun eigen plek binnen het systeem en volgen de kinderen elkaar aflopend op.

Helaas is dit vaak niet het geval. Door gebeurtenissen in een familie, ook in het familieverleden, kan er een disbalans zijn ontstaan.

Wanneer er een disbalans is binnen een systeem, zal het systeem altijd zoeken naar evenwicht. Door bijvoorbeeld een gebeurtenis binnen een familie, gaan vaak een of meerdere personen balanceren om heelheid binnen een systeem te brengen. Ze nemen de verkeerde plek in binnen het systeem, of ontwikkelen patronen die hun eigen evenwicht verstoren. Ze gaan dragen voor de ander. Dit kan ver teruggaan in de familiegeschiedenis.

Je kan het gevoel hebben dat problemen waar je tegenaan loopt, of bepaalde gevoelens die je steeds volgen, niet bij jouw zielensysteem hoort, maar dat ze eigenlijk verbonden zijn met een ander systeem. Het kan zijn dat jij aan het balanceren bent op een plek binnen jouw systeem voor bijvoorbeeld een ouder of een voorouder. Het kan heel verhelderend zijn om erachter te komen waar de diepere oorzaak ligt.

Wanneer er een disbalans ontstaat binnen dit systeem, worden doelen niet, of zeer moeizaam, bereikt en ontwikkelen zich patronen.

Er is heel vaak een overlap binnen wat jij ervaart tussen je enkelvoudige systeem en je meervoudige systemen.

Door een kijkje te nemen in de onderlagen, kom je erachter waarmee jouw ingebrachte elementen in verbinding staan.

Een mooi voorbeeld van de onzichtbare lagen, is het ervaren van bijvoorbeeld onzekerheid. Je kan al jaren last hebben van bijvoorbeeld een onzeker gevoel, en al die tijd denken dat het echt aan jou verbonden is. Wanneer je dit nader onderzoekt, kan je erachter komen dat het verbonden is aan bijvoorbeeld je moeder, en ben jij hierin aan het balanceren.

Dit laat ook zien dat veel fenomenen/patronen geen persoonlijk fenomeen zijn, al voelt dit vaak wel zo. Door hierin balans te brengen, ontstaat er ruimte in jouw systeem om een beweging voorwaarts te maken en om je eigen plek in te nemen.

De Flower of Life Opstelling is een intensieve opstelling waarin we vele facetten in jouw leven in een nieuwe balans brengen.
Je krijgt inzicht in de onzichtbare dynamiek. Je zal gaan ervaren hoe het is om je eigen plek in te nemen. Dit werkt zowel bewust fysiek en lichamelijk door als op onderbewuste lagen.
Door harmonie en balans binnen het systeem te herstellen of verbeteren, zal heling op vele lagen plaatsvinden. Het werkt verhelderend en helend.

Wil je meer weten over de Flower of Life Opstelling, of de opstelling ervaren?

Hier lees je meer over deze sessie.

Het kan zijn dat je juist weerstand voelt om je bewust energetisch te verbinden met je familie van herkomst, lees dan mijn blog

#FlowerofLifeOpstelling #SystemischWerken #Opstellingen #Zielensysteem #PatronenDoorbreken