Magische lijntjes

Mijn zoontje Kenyi (4 jaar) komt bij me liggen. Het is rond 2 uur in de nacht.

‘Mama? Mag ik bij jou liggen?’
‘Ja hoor, lieverd. Kom maar!’

Hij worstelt zijn lieve lichaampje ‘in’ mij. Zijn mooie energie verstrengelt zich met de mijne. Zijn gevoeligheid, zijn emoties, zijn hoofdje vol vragen. Zijn voelbare angsten, waar hij niet mee om weet te gaan.

Ik aai hem over zijn lijfje, zijn hoofdje, zijn lieve gezichtje.
Ik vertel hem hoeveel ik van hem hou, en dat we altijd met elkaar verbonden zijn. Zijn lipje krult om en hij begint over de dood. ‘Dood zijn is niet leuk!’ Er biggelt een traantje over zijn wang. ‘Als jij dood bent, ben ik je kwijt. En dan zijn wij niet meer bij elkaar.’
Ik leg hem uit dat we met onze harten verbonden zijn. Waar we ook zijn. We hebben magische lijntjes die altijd in verbinding zijn met iedereen van wie we houden.
Ik vraag hem of hij weet waar zijn hartje is. ‘In jouw buikje mama.’
Ik glimlach. ‘Jouw hartje zit hier, in jou.’ En ik leg mijn hand op zijn hart. We praten over het kloppen van onze harten. Zijn handje ligt op mijn hart, de mijne op zijn hart, en ik maak hem bewust van de warmte in onze harten. Dat die warmte liefde is, en wijsheid. Dat dit de energie van onze ziel is, en onze zielen altijd verbonden zijn. Waar we ook zijn!

Zijn lipje krult weer om. Ik zeg hem dat zijn traantjes er mogen zijn. Hij begint erover dat als hij groot is zijn oma doodgaat. En dan stelt hij vragen over mijn oma.
Ik vertel hem dat ik voel dat ze glimlacht, en ons omarmt. Dat ze altijd bij ons is. Vol verwondering en liefde.
Wil je nog iets weten?
‘Ik wil dat je verder vertelt mama.’
Ik vertel hem dat hij nooit alleen zal zijn. Dat er heel veel mensen zijn die van hem houden, en herhaal nogmaals dat we met onze speciale lijntjes altijd verbonden zijn. En de liefde in ons hart kunnen voelen als we aan de ander denken, waar we ook zijn.
‘Het zijn magische lijntjes hè mama?’
‘Dat zijn ze zeker lieverd!’

Na ons gesprek ligt hij naast me, met een vredig gezichtje, zijn armpjes open geslagen, zijn handjes open. Een serene energie. En na een paar laatste diepe levensvragen, zakt hij rustig in slaap.

Familie van herkomst, weerstand of innerlijke rust?

Je bent altijd onlosmakelijk verbonden met je familie van herkomst

Een onderdeel van de Flower of Life Opstelling is balans brengen in je familie van herkomst.

Tijdens het Soul Flow Traject, waar de Flower of Life Opstelling een onderdeel van is, vroeg ik aan mijn klant of ze bij de volgende afspraak de opstelling wilde ondergaan, of een Soul Counseling gesprek wilde hebben. Zij voelde weerstand om de opstelling te gaan doen. Ze gaf aan dat ze niet wist of ze wel verandering wilde tussen haar en haar familie, en dat ze het eigenlijk liever zo wilde laten. Ze wilde niet meer met ze in verbinding komen, en zoals het nu ging kon ze er goed mee omgaan. Ik gaf haar uitleg over het systeem van herkomst; je familie waar je altijd mee verbonden bent, ook al wil je dit niet. En dat als iedereen zijn eigen plek inneemt, je ook niet voor elkaar hoeft te dragen. Dat dít juist is wat we doen binnen een opstelling: teruggeven wat je voor de ander gedragen hebt. Omdat het niet bij jou hoort. Zodat jij de juiste positie binnen het systeem inneemt. Niet op de plek van bijvoorbeeld een ouder, maar op de plek van het kind. Je bent onlosmakelijk verbonden met je familie van herkomst. Erkenning binnen dit systeem is van groot belang.

Hiermee had ik haar interesse gewekt. Ik vulde nog aan dat het haar juist rust zou kunnen geven wanneer ze niet meer de ballast van een ander, of zelfs van voorouders zou hoeven dragen. Dat wanneer er balans zou komen binnen haar systeem, zij juist meer balans en innerlijke rust zou gaan ervaren. En dat ze hierdoor niet méér in verbinding hoefde te komen met haar familie, maar hier altijd zelf de keuze in zou hebben. Er zou alleen een liefdevollere balans kunnen ontstaan. Ik liet het open, en ze zou erover nadenken. Uiteindelijk koos ze ervoor om er toch voor te gaan.

Ze heeft de sessie als heel intensief ervaren, en als heel waardevol. Ze gaf een paar weken later aan dat ze meer rust voelde in zichzelf. En dat ze een andere kijk op haar familie heeft gekregen. Ze kan ze nu meer vanuit een liefdevolle rust bekijken, en heeft niet meer het gevoel om ze te moeten bijvallen, of een mening te moeten geven over iets waarop zij een andere kijk heeft. Ze ervaart het meer op afstand, en wordt niet meer zo in haar gevoel geraakt.

#FlowerOfLifeopstelling #Opstellingen #FamilieOpstellingen #BlissfulSoul

Soul Counseling, wat is dat?

‘Wat doe jij voor werk?’

‘Ik ben Soul Counselor. Ik ondersteun mensen in de vele lagen waar zij in het leven in verstrengeld zijn geraakt en waar zij helderheid en heling in willen. Dit doe ik vanuit verbinding met mijn hoger bewustzijn, afgestemd op het hoger bewustzijn, de ziel, van de ander.’

Dit is ongeveer wat ik aangeef als iemand vraagt wat voor werk ik doe. Het is natuurlijk wel een heel snelle en summiere omschrijving van iets wat zoveel omvattend is. Maar wat houdt Soul Counseling nu eigenlijk precies in?

Soul Counseling is ontstaan vanuit meerdere coachingsvormen, waarvan ik heb ervaren dat ze heel effectief en waardevol ingezet kunnen worden om in korte tijd veel in beweging te zetten.

Een counselor is een raadgever. Als Soul Counselor ben ik jouw raadgever vanúit afstemming met het zielenbewustzijn en vóór jouw ziel. Ik zet me in om je op een subtiele, maar effectieve manier helderheid te brengen via inzichten, eyeopeners, en gewoon door je te laten ervaren. Dit komt vaak vanuit lagen waar je het zelf niet zou zoeken. Of waar je met je bewuste niet helemaal bij kan komen door de ruis die is ontstaan wanneer je geen overzicht krijgt in een bepaalde situatie, of bij bepaalde gebeurtenissen.

Ik kijk met je mee op meerdere lagen in connectie met jouw zielsbewustzijn. En maak je ook bewust van deze lagen. Ik geef je een hernieuwde kijk, een nieuwe visie op wat jij ervaart, en geef je een stukje richting. Jij mag ervaren dat je de kracht en het oplossingsgerichte vermogen vanuit jezelf haalt.

Alleen jíj kan een beweging tot verandering in gang zetten. Zo is jouw eerste beweging al dat je dit nu leest. En dat je mag weten dat je niet altijd alléén tot verheldering hoeft te komen. Waar je ook tegenaan loopt, wat jou ook beweegt om een Soul Counseling gesprek te willen, alles is goed!

Your thoughts create your reality

Wat ga je ervaren/leren?

Soul Counseling geeft inzichten, brengt helderheid op jouw pad, en zet een beweging van verandering in gang. Het ondersteunt je persoonlijke ontwikkeling en je bewustzijnsgroei, wat jou je innerlijke kracht laat voelen en je meer diepe innerlijke vreugde, vrede en rust geeft. Je voelt weer richting in je leven.
Je zult merken dat je jezelf andere prioriteiten gaat stellen, dat je je diepste waarden gaat herwaarderen. Dit brengt je op het pad van meer zelfkennis en zelfontdekking. Je leert om steeds sterker af te stemmen op je eigen zielsenergie en op je innerlijk weten.

Soul Counseling voor relaties

Soul Counseling is ook heel goed in te zetten voor het versterken van een relatie. Jullie komen dan samen naar de sessie(s). In deze gesprekken staat centraal hoe jullie je verhouden tot elkaar. Welke onderstroom komt er uit de gesprekken, en op welke laag kunnen jullie elkaar weer vinden en jullie verbinding versterken? Zo komt er meer harmonie tussen jullie, en worden de gezamenlijke paden, en de eigen paden zichtbaar. Het is helpend om helderheid te creëren, en van daaruit te kunnen voelen hoever jullie paden echt uit elkaar liggen.

Spreekt jou dit wel aan? En wil je meer weten over de Soul Counseling sessie, of het Soul Counseling Traject? Lees hier verder.

#SoulCounseling #Bewustzijnsontwikkeling #SpiritueelCoach #Bewustzijnsgroei #PersoonlijkeOntwikkeling

Soul Reading – Over welke onderwerpen kunnen mijn vragen gaan?

Op mijn pagina Soul Reading is te lezen wat een Soul Reading inhoudt.

Je leest hier over de verschillende beweegredenen waarom het fijn is om een reading te ontvangen. Een reading kan gaan over levensvragen die je bezighouden, maar kan ook specifiek over één onderwerp gaan.

In deze blog komen een aantal verschillende onderwerpen aan bod waar regelmatig vraag naar is tijdens een reading. Natuurlijk loopt het heel erg uiteen, maar hier zijn enkele voorbeelden te lezen:

Relatie

Willen jij en je partner meer tot elkaar komen, en zijn jullie op zoek naar inzichten en verheldering, dan is een reading heel mooi om samen te doen. Binnen de vaak chaotische levens, kan je het gevoel hebben verder van elkaar af te staan dan je zou willen. Een reading is een prachtig middel om ervoor te zorgen dat je weer echt in contact komt met elkaar, en elkaar beter begrijpt.

Ouderschap

Je wilt graag beter inzicht in je kinderen en in situaties waar je zorgen over hebt.
Ik kan energetisch waarnemen wat er gebeurt met een kind binnen een bepaalde situatie. En de inzichten delen die naar voren komen. Deze inzichten kunnen je helpen om beter te begrijpen wat er speelt en wat je als ouder kunt doen om je kind te ondersteunen. Ze bieden een andere kijk op de situatie en kunnen je helpen om je kind op een dieper niveau te begrijpen.
Ik hecht veel waarde aan ethiek en zal alleen informatie doorgeven die jou verder kan helpen zonder je kind te schaden. Ouders kunnen soms te veel willen weten, vooral als het om oudere kinderen gaat, maar ik zal vanuit een liefdevolle afstemming alleen datgene geven wat voor jou als ouder relevant en noodzakelijk is

Babyreading

Een reading nog tijdens de zwangerschap is heel mooi om te geven, en natuurlijk ook om te ontvangen! Ik maak verbinding met de ziel van het nog ongeboren kind. En mag vaak al heel veel mooie woorden ontvangen, bijvoorbeeld over de keuze van het kind om bij deze ouders te willen komen, karaktereigenschappen, en energetische beelden.

Overleden personen

Ik kan me afstemmen op overleden personen, let wel, ik kan je van tevoren niet beloven hoe intens de energetische verbinding is. Hoeveel ik je kan geven is dus niet te zeggen. Het is wellicht een onderdeel van een waardevolle reading en is niet per se sessievullend. Ik spreek deze woorden uit met liefde en warmte, omdat de intensiteit van de boodschap in overeenstemming moet zijn met de ontvankelijkheid van de ziel.

Wil je weten hoe anderen een Soul Reading hebben ervaren? Neem eens een kijkje op de ervaringen pagina. 

Heb je na het lezen hiervan vragen? Neem gerust contact met mij op!

#SoulReading #Reading #Babyreading #

Diepgang in systemen en elementen

Het familiesysteem – het familiegeheugen

Je bent altijd verbonden met je familiesysteem, je familie van herkomst. Hierin liggen allemaal gebeurtenissen, levenservaringen, pijn en leed opgeslagen.
Door je familie van herkomst een plek te geven binnen de opstelling, krijg je inzichten in de dynamiek die zich hierin afspeelt en hoe de familieleden zich tot jou verhouden.
De dynamiek binnen het familiesysteem kan invloed hebben op persoonlijk vlak, maar kan ook doorwerken in patronen met betrekking tot jouw liefdesrelaties, gezin, vriendschappen, werk, gezondheid en financiën.

Door allerlei gebeurtenissen kan er disbalans ontstaan binnen een familiesysteem.

Het familiesysteem is een systeem dat zich over meerder generaties uitstrekt. De leden hiervan kunnen onbewust in het lot van anderen verstrikt raken. Een onbewuste identificatie kan je beperken in je eigen leven.

Onder je voorouders kan je je aardse stamboomfamilie zien, maar ook iedereen die op zielsniveau met jou verbonden is en niet noodzakelijkerwijs op biologisch niveau.
Door ook je voorouderlijke lagen op te stellen, kan je jezelf bevrijden van terugkerende patronen, belemmerende overtuigingen en gevoelens van zwaarte op diverse lagen die zijn ontstaan in dit leven, in een leven ver terug in de tijd, of die via aangeboren karaktertrekken en leefomstandigheden zijn doorgegeven.

Gevoelservaringen en gebeurtenissen.

Wat heel bijzonder is in de Flower of Life opstelling is het opstellen van gevoelservaringen.
De opbrengst of uitkomst hiervan kan erg verrassend zijn. De verkregen inzichten zorgen ervoor dat je meteen een beweging maakt binnen je eigen zielsbewustzijn.

Je kan gevoelservaringen opstellen zoals onzekerheid, piekeren, faalangst, liefde, angst, boosheid, twijfelen, depressie, blijheid, dit met een bepaalde intentie. We stellen ze op in de energie zoals jij ze ervaart, en kijken hoe deze elementen zich tot jou verhouden.

Zijn de gevoelservaringen die jij ervaart nog wel helpend? Of hou je ze vanuit onderbewuste reactiepatronen vast? Wat leveren ze jou op?
Door hier inzichten in te krijgen kan je ze vanuit een ander licht bekijken, en er een andere lading aan geven. Wellicht een veel lichtere of bevrijdende lading. Je kan ze op deze manier re-labelen.

Ook kan je elementen inbrengen zoals een ziekte, heftige gebeurtenissen, en onderwerpen die jou heel erg bezig houden.

Patronen en gebeurtenissen

Patronen kunnen zich op allerlei manieren verweven in je systeem. Ze kunnen zijn ontstaan in jouw eigen zielsbewustzijn, maar ze kunnen ook verbonden zijn aan het familiegeheugen.

Iedereen heeft patronen. Veel patronen zijn helpend en sommige patronen kunnen je heel erg belemmeren.

Patronen zijn vaak verbonden aan gebeurtenissen. Ze ontstaan wanneer er balans gezocht wordt binnen een systeem. Wanneer het probleem of de gebeurtenis niet erkend of doorvoeld wordt, ontstaan er vaak terugkerende problemen, of patronen, die jou een belemmerend gevoel kunnen geven.

Bewustwording tijdens de opstelling en erkenning is de eerste stap naar verandering en geeft jou de mogelijkheid je patronen te doorbreken.

Het enkelvoudige systeem – je zielengeheugen

Het zielengeheugen is de basis van je zielenwezen. Gevoelservaringen, patronen en gebeurtenissen van al je levens liggen hierin opgeslagen. Het is nauw verbonden met alle andere systemen waar jij deel van uitmaakt.

Binnen een systeem wordt altijd gezocht naar evenwicht.

Door je plek binnen een bepaald systeem te onderzoeken, kun je zien waar je belemmeringen zitten. Hoe het komt dat je steeds vervalt in gedrag dat je tegenhoudt in je groei en ontwikkeling. Waarom je bepaalde emoties ervaart die je niet altijd kunt verklaren.

De oorzaken van de problemen die mensen in dit leven hebben, komen vaak voort uit overtuigingen, levenshoudingen en gedragspatronen die iemand in zijn of haar huidige leven heeft overgeërfd van voorouders, of energetisch meedraagt vanuit voorgaande levens van zijn of haar ziel.

Bij een systeem waarin iedereen in balans is, ervaart ieder een fijne flow. Binnen een gezond systeem verhoudt iedereen zich vanaf de juiste plek tot elkaar. Zo staan vader en moeder op hun eigen plek binnen het systeem en volgen de kinderen elkaar aflopend op.

Helaas is dit vaak niet het geval. Door gebeurtenissen in een familie, ook in het familieverleden, kan er een disbalans zijn ontstaan.

Wanneer er een disbalans is binnen een systeem, zal het systeem altijd zoeken naar evenwicht. Door bijvoorbeeld een gebeurtenis binnen een familie, gaan vaak een of meerdere personen balanceren om heelheid binnen een systeem te brengen. Ze nemen de verkeerde plek in binnen het systeem, of ontwikkelen patronen die hun eigen evenwicht verstoren. Ze gaan dragen voor de ander. Dit kan ver teruggaan in de familiegeschiedenis.

Je kan het gevoel hebben dat problemen waar je tegenaan loopt, of bepaalde gevoelens die je steeds volgen, niet bij jouw zielensysteem hoort, maar dat ze eigenlijk verbonden zijn met een ander systeem. Het kan zijn dat jij aan het balanceren bent op een plek binnen jouw systeem voor bijvoorbeeld een ouder of een voorouder. Het kan heel verhelderend zijn om erachter te komen waar de diepere oorzaak ligt.

Wanneer er een disbalans ontstaat binnen dit systeem, worden doelen niet, of zeer moeizaam, bereikt en ontwikkelen zich patronen.

Er is heel vaak een overlap binnen wat jij ervaart tussen je enkelvoudige systeem en je meervoudige systemen.

Door een kijkje te nemen in de onderlagen, kom je erachter waarmee jouw ingebrachte elementen in verbinding staan.

Een mooi voorbeeld van de onzichtbare lagen, is het ervaren van bijvoorbeeld onzekerheid. Je kan al jaren last hebben van bijvoorbeeld een onzeker gevoel, en al die tijd denken dat het echt aan jou verbonden is. Wanneer je dit nader onderzoekt, kan je erachter komen dat het verbonden is aan bijvoorbeeld je moeder, en ben jij hierin aan het balanceren.

Dit laat ook zien dat veel fenomenen/patronen geen persoonlijk fenomeen zijn, al voelt dit vaak wel zo. Door hierin balans te brengen, ontstaat er ruimte in jouw systeem om een beweging voorwaarts te maken en om je eigen plek in te nemen.

De Flower of Life Opstelling is een intensieve opstelling waarin we vele facetten in jouw leven in een nieuwe balans brengen.
Je krijgt inzicht in de onzichtbare dynamiek. Je zal gaan ervaren hoe het is om je eigen plek in te nemen. Dit werkt zowel bewust fysiek en lichamelijk door als op onderbewuste lagen.
Door harmonie en balans binnen het systeem te herstellen of verbeteren, zal heling op vele lagen plaatsvinden. Het werkt verhelderend en helend.

Wil je meer weten over de Flower of Life Opstelling, of de opstelling ervaren?

Hier lees je meer over deze sessie.

Het kan zijn dat je juist weerstand voelt om je bewust energetisch te verbinden met je familie van herkomst, lees dan mijn blog

#FlowerofLifeOpstelling #SystemischWerken #Opstellingen #Zielensysteem #PatronenDoorbreken